Frameworks for Reflection

July 9, 2012

Introduction
Having established the need for experiential knowledge that arises out of reflection, this handout is exploring some of the models structures and frameworks that can facilitate the reflective process.

However, before we explore these frameworks some important distinctions are needed to be made about different types of reflection.

Edgar Schon, an influential writer on reflection, described reflection in two main ways: reflection in action and reflection on action. Reflection on action is looking back after the event whilst reflection in action is happening during the event. To complicate matters there are different interpretations of reflection on action. Let’s now explore these terms.
Read the rest of this entry »

Advertisements

Isu-Isu dalam Pelaksanaan Inovasi Kurikulum (Bhg. 4)

July 8, 2012

Tumpuan Guru
Isu keempat adalah berkaitan dengan aspek tumpuan guru. Isu ini memberi pengertian bahawa seseorang guru mempunyai tahap tumpuan yang berbeza-beza dalam menerima dan melaksanakan inovasi kurikulum. Dalam konteks ini, teori-teori yang berkaitan dengannya mengandaikan seseorang guru mempunyai tahap perkembangan diri yang berlainan dan perbezaan tersebut memberikan implikasi kepada kesediaan mereka melaksanakan inovasi itu sendiri (Fuller, 1975; Hall & Loucks, 1978). Fuller (1975) yang dianggap sebagai “pelopor” da1am teori tahap perkembangan guru te1ah mengklasifikasikan urutan tumpuan kepada tiga peringkat iaitu: (a) Tahap Tumpuan Peribadi (b) Tahap Tumpuan Tugas dan (c) Tahap Tumpuan Kesan.


Isu-Isu dalam Pelaksanaan Inovasi Kurikulum (Bhg. 3)

July 8, 2012

Pengetahuan dan Kemahiran Guru
Menurut Brown dan McIntyre (1993), aspek pengetahuan dan kemahiran adalah penting dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan inovasi. Ini disebabkan penguasaan guru dalam aspek tersebut memandu mereka untuk melaksanakan tugas dengan berkesan. Wiles dan Bondi (1998) pula berpandangan tanpa pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi akan menjejaskan tahap kesediaan guru untuk melaksanakan sesuatu inovasi. Sehubungan dengan itu be1iau mencadangkan guru perlu memiliki dan menguasai kedua-dua aspek tersebut terutama dari segi pemahaman ilmu yang jelas; keupayaan menterjemahkan ilmu pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran; dan kesungguhan untuk bertindak seeara proaktif berasaskan pengetahuan dan kemahiran; dan keupayaan untuk memanifestasikan pengetahuan dan kemahiran dalam bentuk tingkahlaku bagi membolehkan guru mempraktikkannya da1am bilik darjah. Read the rest of this entry »


Isu-Isu dalam Pelaksanaan Inovasi Kurikulum (Bhg. 2)

July 8, 2012

Sikap Guru
Isu kedua yang mencorakkan pelaksanaan inovasi kurikulum di sekolah melibatkan sikap guru. Omar Hashim (1991) dalam mengulas sikap guru dalam pelaksanaan inovasi merumuskan beberapa faktor yang menghalang penglibatan guru secara aktif:
• Faktor inersia: Guru-guru sudah berasa selesa dan berpuashati dengan apa yang sedang dialami, justeru itu mereka tidak ingin berubah.(confort zone)
Read the rest of this entry »


Isu-Isu dalam Pelaksanaan Inovasi Kurikulum (Bhg. 1)

July 8, 2012

Terdapat pelbagai cabaran yang terpaksa dihadapi di sekolah bagi pelaksanaan inovasi kurikulum yang berkesan. Latar belakang demografi guru yang berbeza, lokasi sekolah, keupayaan dan kemampuan guru dari segi motivasi, sikap, pengetahuan dan kemahiran menentukan tahap kesediaan guru melaksanakan inovasi itu sendiri.
Read the rest of this entry »


Berfikir Cara Reflektif

July 8, 2012

BERFIKIR reflektif banyak menghubungkan apa yang telah berlaku untuk dijadikan iktibar dan teladan. Berfikir reflektif ibarat melihat cermin dan dari situ terlihat banyak benda untuk dijadikan pedoman dan garis panduan. Seorang pemandu kereta apabila ingin berjalan ke hadapan harus melihat cermin sisi dan belakang supaya ia mendapat pedoman untuk bergerak ke hadapan. Berfikir reflektif tidak sekadar melihat apa yang ada di belakang atau di sisi tetapi ia sebagai asas pedoman melihat hari ini dan masa depan.
Read the rest of this entry »


Orang Islam menyembah Kaabah?

May 10, 2011

MEMANDANGKAN ISLAM MENGHARAMKAN PENYEMBAHAN BERHALA, MENGAPA ORANG ISLAM MENYEMB…AH DAN TUNDUK KAABAH SEMASA SOLAT?

JAWAPAN:
Kaabah adalah kiblat iaitu arah yang dihadap apabila orang Islam menunaikan solat. Penting untuk dinyatakan, sungguhpun orang Islam menghadap Kaabah semasa solat, mereka tidak menyembah Kaabah. Orang Islam menyembah dan tunduk hanya kepada Allah (S.W.T.).
Read the rest of this entry »